Archiwa tagu: Węgry

ARCHITEKCI SŁOWIAŃSZCZYZNY

Zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się 31 marca 2017 roku.

Nowy projekt naszego zespołu dotyczy związków między architekturą, urbanistyką, życiem społecznym i historią idei.  Proponujemy wspólny namysł i rozmowę o tym, kim byli ludzie tworzący krajobraz kulturowy miast monarchii habsburskiej, w których zamieszkiwali Słowianie, nie tracąc z oczu faktu, że w tym przypadku należało by mówić, zwłaszcza w odniesieniu do miast, o miastach wieloetnicznych, przestrzeniach kontaktu i współbycia, w których słowiańskość spotyka się z niesłowiańskością, przestając być najważniejszą kategorią wyróżniającą. Ponieważ po rozpadzie monarchii szybko dochodziło do nacjonalizacji przestrzeni i wpisywania jej niemal całkowicie w narracje monocentryczne – czeską, słowacką, chorwacką, serbską, austriacką, niemiecką czy węgierską – z dzisiejszej perspektywy trudniej dostrzega się złożone procesy, skomplikowane i nieoczywiste decyzje stojące za realizacją zarówno poszczególnych wyróżniających się budowli, jak i całych projektów zagospodarowania przestrzeni.

Posiedzenia odbędą się w budynku strego BUW-u w sali 308.

program konferencji_ARCHITEKCI SŁOWIAŃSZCZYZNY