Archiwum autora: Maciej Falski

NASZA NAJNOWSZA PUBLIKACJA

Ukazała się najnowsza publikacja Zespołu Habsburskiego. Tom „Architects and their Societies. Cultural Study on the Habsburg-Slavic Area (1861-1938)” pod redakcją Anny Kobylińskiej i Macieja Falskiego zawiera dziesięć studiów poświęconych kulturowemu wymiarowi biografii architektów oraz ich zaangażowaniu w kwestie społeczne i tożsamościowe. Więcej w zakładce „Publikacje”.

REGULATIONS OF THE LANGUAGE RIGHTS IN THE HABSBURG MONARCHY

Our research group kindly invites to the lecture by Andor Mészáros (Eötvös Lóránd University of Sciences, Faculty of Humanities) on the linguistic situation and law regulations on the languages in the Habsburg Monarchy. The lecture will be followed by a discussion.

The coorganizator in the Polish Commission of Balkan Culture and History (AIESEE). The lecture will take place at the Faculty „Artes Liberales”, 72 Dobra St. (Powiśle), on Tuesday, May 21, at 11.30, room 8.

ARCHITEKCI SŁOWIAŃSZCZYZNY

Zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się 31 marca 2017 roku.

Nowy projekt naszego zespołu dotyczy związków między architekturą, urbanistyką, życiem społecznym i historią idei.  Proponujemy wspólny namysł i rozmowę o tym, kim byli ludzie tworzący krajobraz kulturowy miast monarchii habsburskiej, w których zamieszkiwali Słowianie, nie tracąc z oczu faktu, że w tym przypadku należało by mówić, zwłaszcza w odniesieniu do miast, o miastach wieloetnicznych, przestrzeniach kontaktu i współbycia, w których słowiańskość spotyka się z niesłowiańskością, przestając być najważniejszą kategorią wyróżniającą. Ponieważ po rozpadzie monarchii szybko dochodziło do nacjonalizacji przestrzeni i wpisywania jej niemal całkowicie w narracje monocentryczne – czeską, słowacką, chorwacką, serbską, austriacką, niemiecką czy węgierską – z dzisiejszej perspektywy trudniej dostrzega się złożone procesy, skomplikowane i nieoczywiste decyzje stojące za realizacją zarówno poszczególnych wyróżniających się budowli, jak i całych projektów zagospodarowania przestrzeni.

Posiedzenia odbędą się w budynku strego BUW-u w sali 308.

program konferencji_ARCHITEKCI SŁOWIAŃSZCZYZNY

 

SPOTKANIE W KRAKOWIE

W czwartek 2 czerwca zapraszamy na spotkanie w Krakowie.

Będziemy opowiadać o naszych badaniach, o książce „Peryferyjność”, o problemach badania kultur Słowian w monarchii habsburskiej.

Spotkanie zacznie się o 18.00, a odbędzie się w Krakowie w budynku Muzeum Etnograficznego, plac Wolnica 1.

Rozmowę poprowadzą dr Dominika Kaniecka i dr Rafał Majerek z Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ.

Organizatorami spotkania są Instytut Filologii Słowiańskiej UJ i wydawnictwo Libron.

 

PERYFERYJNOŚĆ

peryfW kwietniu nakładem wydawnictwa Libron ukazała się nasza książka zatytułowana Peryferyjność. Habsbursko-słowiańska historia nieoczywista, będąca owocem kilkuletnich badań, dyskusji i wspólnej pracy.

Pomysł książki zrodził się z potrzeby znalezienia adekwatnego sposobu opisu tzw. małych kultur egzystujących w ramach złożonych całości polityczno-społecznych, do których należało państwo Habsburgów. Rezygnację z uznania narracji centralnych za badawczy punkt wyjścia i najważniejsze pole obserwacji należy odczytywać jako próbę chronienia naukowego dyskursu przed spetryfikowanymi założeniami i sądami, jak też chęć odideologizowania go i uwolnienia od kryterium narodowego. Oczywiście już samo wyeksponowanie peryferyjności można uznać za rodzaj ideowej manifestacji, mającej na celu dowartościowywanie zjawisk sytuujących się na obrzeżach, czyli „między” narracjami narodowymi i państwowymi, centralnymi oraz peryferyjnymi.

Książkę można kupić w księgarni wysyłkowej wydawnictwa.