WYDARZENIA

 

 

 

March 25th, 2019

Round table: Small city as a methodological category in the Habsburg studies

dr.sc. Dragan Damjanović

Dr.sc. Dragan Damjanović is an architecture and art historian from the University of Zagreb. He was guest of the Institute of Western and Southern Slavic Studies. We invited him to the round table devoted to the question of a 'small city' as a category which could be useful in the research on local communities. We discussed the topic with other guests with a rich experience in the Habsburg area and an interest for urban studies: dr Weronika Parafianowicz (IKP UW) and dr Aleksander Łupienko (IH PAN).

11 października 2018 r.

Lokalność galicyjska: między narodem, prowincja a monarchią. Spotkanie z dr Jagodą Wierzejską

prof. Danuta Sosnowska i dr Jagoda Wierzejska

Gościem Zakładu była dr Jagoda Wierzejska z Zakładu Literatury XX i XXI wieku w Instytucie Literatury Polskiej (Wydział Polonistyki UW). Dr Wierzejska prowadzi badania nad społecznością Galicji, zajmując się przede wszystkim kwestią społeczności miejskich, lokalnych tożsamości komplikujących oczywiste spojrzenia. W swoich pracach stara się pokazać podszewkę życia społeczno-politycznego i praktyk lokalnych. Dla naszego zespołu było to interesującym spojrzeniem na kontekst galicyjski habsburskiej przestrzeni kulturowej.  Wystąpieniu dr Wierzejskiej towarzyszyła dyskusja, w której wzięli udział  goście: prof. dr hab. Danuta Sosnowska (ISZiP UW) oraz dr Aleksander Łupienko (Instytut Historii im. T. Manteuffela, PAN).

3 marca 2018 r.

Pracownia Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Na zaproszenie prof. Agnieszki Zabłockiej-Kos wzięliśmy udział w kolokwium, organizowanym przez Pracownię Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną. Dr Anna Kobylińska i dr Maciej Falski wspólnie zaprezentowali badania zespołu i historię naszych projektów, zwracając szczególną uwagę na kategorie peryferyjności i lokalności; wystąpienie zatytułowaliśmy Peryferyjność i lokalność jako kategorie w badaniach kulturowych- przedstawienie koncepcji badań. Następnie M. Falski wygłosił wykład Architektura i planowanie jako narzędzia współtworzenia przestrzeni społecznej. Przykład Osijeku. Oba wystąpienia spotkały się z żywą dyskusją, uzyskaliśmy też dzięki nim interesujące konteksty do dalszej pracy.

31 marca 2017 r.

Konferencja naukowa ARCHITEKCI SŁOWIAŃSZCZYZNY (1868-1938)

Kampus Główny UW, budynek d. BUW-u

Konferencja organizowana przez Zespół skupiła grono badaczek i badaczy zainteresowanych kwestią kulturowych i społecznych kontekstów urbanistyki i architektury na obszarze monarchii Habsburgów. Wśród prelegentów byli: dr hab. Danuta Sosnowska (ISZiP UW), dr Aleksander Łupienko (IH PAN), dr Michał Burdziński (Muzeum Mazowieckie w Płocku), mgr Agata Rogoś (IFS UAM), dr Dominika Kaniecka (IFS UJ), mgr Michał Rozenberg (ISZiP UW), dr Maciej Falski (ISZiP UW), dr Anna Kobylińska (ISZiP UW), dr Olimpia Dragouni (Uniwersytet Humboldta, Berlin), mgr Zdzisław Kłos (ISZiP UW), dr Karolina Ćwiek-Rogalska (IS PAN).

 

24 marca 2017 r.

Gościem Zespołu był dr Andor Mészáros z Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, przebywający na stypendium CEEPUS w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW. Dr Mészáros wygłosił otwarty wykład na temat związku Budapesztu z procesami kulturowymi procesami Słowian habsburskich. Odbyło się także zamknięte seminarium: „The Central European University Peregrination”, poświęcone kwestii drogi akademickiej studentów z Królestwa Węgierskiego, sieci uniwersyteckich i zawodowych w monarchii habsburskiej oraz tworzeniu habitusu elit intelektualnych obszaru.

Profil naukowy dra Mészárosa: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=22199&lang=EN.

2 czerwca 2016 r., czwartek, godzina 18.00

Spotkanie promocyjne w Krakowie

Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Filologii Słowiańskiej UJ i Wydawnictwo Libron. Było poświęcone przede wszystkim książce „Peryferyjność” i badaniom, których efekty w niej zaprezentowaliśmy. Rozmawialiśmy również o kwestii badań zespołowych, problemach slawistyki jako dyscypliny nieokreślonej i o sprawach związanych z poszczególnymi obszarami zainteresowań członków zespołu.

Gośćmi honorowymi byli prof. dr hab. Maria Dąbrowska-Partyka (IFS UJ), która przedstawiła badania zespołu na tle dominujących paradygmatów filologii narodowych i badań slawistycznych, oraz prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz (Instytut Historii UJ) – tematem jego komentarza była monarchia habsburska i problem narodowościowy.

Spotkanie prowadzili dr Dominika Kaniecka i dr Rafał Majerek z Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ, którym serdecznie dziękujemy za merytoryczne i życzliwe prowadzenie dyskusji.

Peryferyjność, Kraków

Peryferyjność, Kraków fot. Filip Lohner, Libron

17 maja 2016 r., wtorek, godzina 15.00

Mały Dziedziniec UW, sala konferencyjna w budynku Zarządu Samorządu Studentów

Spotkanie organizowane przez Koło Naukowe Slawistów przy ISZiP UW. Przedstawienie prac zespołu, zwłaszcza koncepcji peryferyjności pozycji, postaw Słowian habsburskich w odniesieniu do centrów politycznych i społecznych. Zapraszamy!