WYDARZENIA

 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE „LOCAL COMMUNITIES AND NEW ELITES IN AUSTRIA-HUNGARY”

Changes in the management of the Habsburg Empire and new technologies, expanding the circulation of social communication, accelerated the modernisation processes taking place in Central Europe. It was an area inhabited by various ethnic, national, religious and linguistic communities; they had to rework their modus vivendi and to find their place in complex networks of relations. Deep and multi-faceted socio-cultural changes were leading to new cumulations of symbolic (and political) power and to gaining visibility by new groups, which were forming according to changing configuration of values and integration impulses.

We pose the question how the elites of new communities or of those that had to redefine themselves were formed. We are interested in the local perspective and local reflections of ongoing processes in general, as they have not been sufficiently represented in research on the cultural and socio-political space of the Habsburg monarchy.

We propose the following thematic fields that will help us to focus the discussion:

  • localness as a dimension of social experience
  • networks of contacts between the centres and the periphery
  • formation and the role of local centres
  • cooperation and confrontation of old and new elites
  • civic ethos between the ideas of the state, nation and local community
  • biographies and professional careers under the Habsburg monarchy
  • new local leaders and charismatic personalities
  • intellectual and economic elites and their role at the local level
  • languages of the new elites, language policy

The outcomes of the conference will be a multi-author monograph in English; a review procedure will be applied.

Please send 200–300 words abstracts and a short bio by 15 March 2023 to: habsburgstudies@uw.edu.pl. Admission decisions will be announced by 10 April 2023.

Organisers:

Research Group on the Slavic Cultures in the Habsburg Empire at the Institute of Western and Southern Slavic Studies, University of Warsaw (UW)

http://uwhabsburgstudies.uw.edu.pl/

Anna Kobylińska, Ph.D. (Institute of Western and Southern Slavic Studies, UW)

Maciej Falski, Ph.D. (Institute of Western and Southern Slavic Studies, UW)

Aleksander Łupienko, Ph.D. (T. Manteuffel Institute of History, Polish Academy of Sciences)

Partners:

Manteuffel Institute of History, Polish Academy of Sciences

German Historical Institute in Warsaw

Venue: German Historical Institute in Warsaw

 Conference languages: Polish and English

 Practical information: Conference participants can be offered accommodation.

No conference fee.

 

May 20th, 2021

Seminar: Archaeology and Identities in the Late Habsburg Empire: Imperial and Post-Imperial Approaches

Our guest was prof. Daniel Baric from the Sorbonne University. He presented his recent research on archaeologists who were active in Bosnia and Dalmatia during the Habsburg times. The methodological approach focused on a cultural biography as a tool, helping us to understand complexity of the social and cultural practices in the imperial period. Short presentation of our guest’s achievments can be found here.

March 11th, 2021

Seminarium: Polscy urzędnicy wyższego szczebla w Bośni i Hercegowinie 1878-1914

Gościem zespołu był dr Tomasz Jacek Lis, który przedstawił badania poświęcone mobilności kadry urzędniczej w monarchii habsburskiej. W prezentacji i dyskusji poruszaliśmy także zagadnienia relacji między ludnością napływową i autochtoniczną, organizacji i inkulturacji kadry urzędniczej oraz polityki kulturowej rządów habsburskich w niedawno przyłączonym kraju.

March 25th, 2019

Round table: Small city as a methodological category in the Habsburg studies

dr.sc. Dragan Damjanović

Dr.sc. Dragan Damjanović is an architecture and art historian from the University of Zagreb. He was guest of the Institute of Western and Southern Slavic Studies. We invited him to the round table devoted to the question of a 'small city’ as a category which could be useful in the research on local communities. We discussed the topic with other guests with a rich experience in the Habsburg area and an interest for urban studies: dr Weronika Parfianowicz (IKP UW) and dr Aleksander Łupienko (IH PAN).

11 października 2018 r.

Lokalność galicyjska: między narodem, prowincja a monarchią. Spotkanie z dr Jagodą Wierzejską

prof. Danuta Sosnowska i dr Jagoda Wierzejska

Gościem Zakładu była dr Jagoda Wierzejska z Zakładu Literatury XX i XXI wieku w Instytucie Literatury Polskiej (Wydział Polonistyki UW). Dr Wierzejska prowadzi badania nad społecznością Galicji, zajmując się przede wszystkim kwestią społeczności miejskich, lokalnych tożsamości komplikujących oczywiste spojrzenia. W swoich pracach stara się pokazać podszewkę życia społeczno-politycznego i praktyk lokalnych. Dla naszego zespołu było to interesującym spojrzeniem na kontekst galicyjski habsburskiej przestrzeni kulturowej.  Wystąpieniu dr Wierzejskiej towarzyszyła dyskusja, w której wzięli udział  goście: prof. dr hab. Danuta Sosnowska (ISZiP UW) oraz dr Aleksander Łupienko (Instytut Historii im. T. Manteuffela, PAN).

3 marca 2018 r.

Pracownia Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Na zaproszenie prof. Agnieszki Zabłockiej-Kos wzięliśmy udział w kolokwium, organizowanym przez Pracownię Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną. Dr Anna Kobylińska i dr Maciej Falski wspólnie zaprezentowali badania zespołu i historię naszych projektów, zwracając szczególną uwagę na kategorie peryferyjności i lokalności; wystąpienie zatytułowaliśmy Peryferyjność i lokalność jako kategorie w badaniach kulturowych- przedstawienie koncepcji badań. Następnie M. Falski wygłosił wykład Architektura i planowanie jako narzędzia współtworzenia przestrzeni społecznej. Przykład Osijeku. Oba wystąpienia spotkały się z żywą dyskusją, uzyskaliśmy też dzięki nim interesujące konteksty do dalszej pracy.

31 marca 2017 r.

Konferencja naukowa ARCHITEKCI SŁOWIAŃSZCZYZNY (1868-1938)

Kampus Główny UW, budynek d. BUW-u

Konferencja organizowana przez Zespół skupiła grono badaczek i badaczy zainteresowanych kwestią kulturowych i społecznych kontekstów urbanistyki i architektury na obszarze monarchii Habsburgów. Wśród prelegentów byli: dr hab. Danuta Sosnowska (ISZiP UW), dr Aleksander Łupienko (IH PAN), dr Michał Burdziński (Muzeum Mazowieckie w Płocku), mgr Agata Rogoś (IFS UAM), dr Dominika Kaniecka (IFS UJ), mgr Michał Rozenberg (ISZiP UW), dr Maciej Falski (ISZiP UW), dr Anna Kobylińska (ISZiP UW), dr Olimpia Dragouni (Uniwersytet Humboldta, Berlin), mgr Zdzisław Kłos (ISZiP UW), dr Karolina Ćwiek-Rogalska (IS PAN).

 

24 marca 2017 r.

Gościem Zespołu był dr Andor Mészáros z Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, przebywający na stypendium CEEPUS w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW. Dr Mészáros wygłosił otwarty wykład na temat związku Budapesztu z procesami kulturowymi procesami Słowian habsburskich. Odbyło się także zamknięte seminarium: „The Central European University Peregrination”, poświęcone kwestii drogi akademickiej studentów z Królestwa Węgierskiego, sieci uniwersyteckich i zawodowych w monarchii habsburskiej oraz tworzeniu habitusu elit intelektualnych obszaru.

Profil naukowy dra Mészárosa: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=22199&lang=EN.

2 czerwca 2016 r., czwartek, godzina 18.00

Spotkanie promocyjne w Krakowie

Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Filologii Słowiańskiej UJ i Wydawnictwo Libron. Było poświęcone przede wszystkim książce „Peryferyjność” i badaniom, których efekty w niej zaprezentowaliśmy. Rozmawialiśmy również o kwestii badań zespołowych, problemach slawistyki jako dyscypliny nieokreślonej i o sprawach związanych z poszczególnymi obszarami zainteresowań członków zespołu.

Gośćmi honorowymi byli prof. dr hab. Maria Dąbrowska-Partyka (IFS UJ), która przedstawiła badania zespołu na tle dominujących paradygmatów filologii narodowych i badań slawistycznych, oraz prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz (Instytut Historii UJ) – tematem jego komentarza była monarchia habsburska i problem narodowościowy.

Spotkanie prowadzili dr Dominika Kaniecka i dr Rafał Majerek z Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ, którym serdecznie dziękujemy za merytoryczne i życzliwe prowadzenie dyskusji.

Peryferyjność, Kraków

Peryferyjność, Kraków fot. Filip Lohner, Libron

17 maja 2016 r., wtorek, godzina 15.00

Mały Dziedziniec UW, sala konferencyjna w budynku Zarządu Samorządu Studentów

Spotkanie organizowane przez Koło Naukowe Slawistów przy ISZiP UW. Przedstawienie prac zespołu, zwłaszcza koncepcji peryferyjności pozycji, postaw Słowian habsburskich w odniesieniu do centrów politycznych i społecznych. Zapraszamy!