PUBLIKACJE

Local Elites in the Habsburg Monarchy after 1868, Acta Poloniae Hstorica, nr 121, 2020

Anna Kobylińska i Maciej Falski zostali zaproszeni do współpracy jako redaktorzy naukowi numeru tematycznego czasopisma, poświęconego kwestii elit lokalnych w monarchii habsburskiej po 1868; temat ten wiaże się z badaniami prowadzonymi obecnie przez zespół. Numer  skupia kilkanaście tekstów badaczek i badaczy z Polski i międzynarodowych ośrodków akademickich. Dostępny jest na stronie wydawcy, Instytutu Historii PAN.

peryf Anna Kobylińska, Maciej Falski, Marcin Filipowicz,

Peryferyjność. Habsbursko-słowiańska historia nieoczywista

Libron, Kraków 2016, 250 s.

 obcy czy Anna Kobylińska, Maciej Falski, Marcin Filipowicz,

Obcy czy obywatele? Słowianie a przemiany konstytucyjne w monarchii habsburskiej w latach 1860-1861

Libron, Kraków 2015, 204 s.

Książka do kupienia w księgarni wysyłkowej wydawnictwa.

 aph_112_cover  Blok trzech artykułów w czasopiśmie Instytutu Historii PAN „Acta Poloniae Historica”, nr 108

Numer wraz z tekstami członków zespołu jest w wolnym dostępie na stronie IH PAN.

Maciej Falski, Croatian Political Discourse of 1861 and the Key Concepts of the Nineteenth-Century Public Debate

Marcin Filipowicz, Czech Memory of Austrian Constitutional Changes, 1860–1861

Anna Kobylińska, Brothers Hungarians … Ján Palárik’s Attempt at Renegotiating the Slovak-Hungarian Relations on the Threshold of the 1860s