ZESPÓŁ

Zespół tworzą:

dr Anna Kobylińska (kierownik), adiunkt w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW

dr hab. Marcin Filipowicz, adiunkt w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, docent w katedrze języka czeskiego i literatury czeskiej, Uniwersytet w Hradcu Králové

dr Maciej Falski, adiunkt w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, zastępca redaktor naczelnej rocznika „Colloquia Humanistica” (Instytut Slawistyki PAN)

Od 2017 r. z Zespołem współpracuje mgr Michał Rozenberg, doktorant w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW