ZESPÓŁ

W zespole od początku jego istnienia aktywnie działają:

dr Anna Kobylińska (kierownik Zespołu), adiunkt w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW

dr Maciej Falski, adiunkt w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, zastępca redaktor naczelnej rocznika „Colloquia Humanistica” (Instytut Slawistyki PAN) 

dr Aleksander Łupienko, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk im. T. Manteuffla (informacje o jego zainteresowaniach badawczych oraz publikacjach można znaleźć tutaj).

Kontakt: habsburgstudies@uw.edu.pl