ZESPÓŁ

Zespół w latach 2012-2018 tworzyli:

dr Anna Kobylińska (kierownik), adiunkt w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW

dr hab. Marcin Filipowicz, adiunkt w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, docent w katedrze języka czeskiego i literatury czeskiej, Uniwersytet w Hradcu Králové

dr Maciej Falski, adiunkt w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, zastępca redaktor naczelnej rocznika „Colloquia Humanistica” (Instytut Slawistyki PAN)

Od 2019 roku w pracach zespołu bierze udział, oprócz dr Anny Kobylińskiej i dra Macieja Falskiego, także dr Aleksander Łupienko z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk (informacje o jego zainteresowaniach badawczych oraz publikacjach można znaleźć tutaj).