Archiwum kategorii: Bez kategorii

NASZA NAJNOWSZA PUBLIKACJA

Ukazała się najnowsza publikacja Zespołu Habsburskiego. Tom „Architects and their Societies. Cultural Study on the Habsburg-Slavic Area (1861-1938)” pod redakcją Anny Kobylińskiej i Macieja Falskiego zawiera dziesięć studiów poświęconych kulturowemu wymiarowi biografii architektów oraz ich zaangażowaniu w kwestie społeczne i tożsamościowe. Więcej w zakładce „Publikacje”.

REGULATIONS OF THE LANGUAGE RIGHTS IN THE HABSBURG MONARCHY

Our research group kindly invites to the lecture by Andor Mészáros (Eötvös Lóránd University of Sciences, Faculty of Humanities) on the linguistic situation and law regulations on the languages in the Habsburg Monarchy. The lecture will be followed by a discussion.

The coorganizator in the Polish Commission of Balkan Culture and History (AIESEE). The lecture will take place at the Faculty „Artes Liberales”, 72 Dobra St. (Powiśle), on Tuesday, May 21, at 11.30, room 8.