Anna Kobylińska

Przebieg pracy naukowej:

  • w 2010 roku doktorat na podstawie rozprawy: Labirynty herezji w twórczości Jonáša Záborského; rozprawa wyróżniona przez Radę Naukową Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  • od 2010 roku asystent, od 2012 roku adiunkt w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego
  • od 2011 roku kierownik Zespołu Badania Kultur Słowiańskich w Monarchii Habsburskiej, działającego w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego (zespół współtworzą dr hab. Marcin Filipowicz i dr Maciej Falski)
  • w 2013 roku Nagroda Fundacji Slawistycznej, działającej przy Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, za debiut książkowy z dziedziny slawistyki za książkę: Tropem Hermesa. Przypadek słowackiego księdza, myśliciela i literata Jonáša Záborského (Warszawa 2012)
  • w 2015 roku przyznane trzyletnie Stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Pełnione funkcje:

  • Wicedyrektor ds. Studenckich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2012-2016
  • członkini Rady Naukowej Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej w latach 2012-2016
  • członkini Komisji Dydaktycznej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2012-2016

Kierownik grantów i projektów badawczych:

– zespołowych

Słowiańskie narracje peryferyjne wobec monarchii habsburskiej i narodu, Narodowe Centrum Nauki: konkurs SONATA 2, umowa nr: UMO-2011/03/D/HS2/00826, termin realizacji: 2012-2016 – projekt zespołowy z dr hab. Marcinem Filipowiczem i dr Maciejem Falskim

Słowiańskie strategie negocjacyjne wobec dyskursu politycznego w monarchii habsburskiej w XIX wieku (metody badania tekstów źródłowych i ich prezentacja), temat badawczy realizowany w ramach Badań naukowych młodych naukowców DSM-106305, termin realizacji: 2013-2014 – projekt zespołowy z dr hab. Marcinem Filipowiczem i dr Maciejem Falskim

Słowiańskie reakcje na przeobrażenia konstytucyjne w monarchii habsburskiej w latach 60. XIX wieku; temat badawczy realizowany w ramach Badań naukowych młodych naukowców DSM-103705, termin realizacji: 2012-2013 – projekt zespołowy z dr hab. Marcinem Filipowiczem i dr Maciejem Falskim

Badanie kultur słowiańskich na obrzeżach monarchii habsburskiej; temat badawczy realizowany w ramach Badań naukowych młodych naukowców DSM-101405, termin realizacji: 2011/2012 – projekt zespołowy z dr hab. Marcinem Filipowiczem i dr Maciejem Falskim

– indywidualnych

 Odrzucone idee. Słowackie wizje dziejów w XIX wieku; temat badawczy realizowany w ramach Badań naukowych młodych naukowców DSM-111505, termin realizacji 2015-2016

Między historiozofią a utopią – słowackie wizje dziejów w XIX wieku; temat badawczy realizowany w ramach Badań naukowych młodych naukowców DSM-106305, termin realizacji: 2013-2014

Utopie, antyutopie i dystopie w kulturze słowackiej; temat badawczy realizowany w ramach Badań naukowych młodych naukowców DSM-103705, termin realizacji: 2012/2013

Myśl ezoteryczna w kulturze słowackiej; temat badawczy realizowany w ramach badań naukowych młodych naukowców DSM-101405, termin realizacji: 2011-2012

Projekty naukowo-animacyjne i badania terenowe:

Slawista w przestrzeniach kultury, projekt naukowo-animacyjny finansowany z Funduszu Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego, termin realizacji: 2007-2008 (współkierowanie projektem wraz z dr hab. Magdaleną Bogusławską), w ramach projektu indywidualne badania terenowe przeprowadzone we Wschodniej Słowacji we wrześniu 2008 r.

Objazd naukowy po Albanii i Kosowie organizowany przez Instytut Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Konsula Honorowego Albanii w Polsce, wrzesień 2005 r.

Tożsamość kulturowa mieszkańców Zatoki Kotorskiej – tradycje i przemiany, termin realizacji: 2003-2005, kierowany przez dr hab. Magdalenę Bogusławską i Norberta Różyckiego projekt badawczy doktorantów i studentów Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej realizowany we współpracy z Ośrodkiem Badań Archeologicznych „NOVAE” w ramach projektu „Teuta” pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Dyczka, uczestnictwo w badaniach terenowych i wykopaliskach archeologicznych w Czarnogórze dofinansowanych przez Fundację Uniwersytetu Warszawskiego, czerwiec/lipiec 2003 r.

Bibliografia prac Anny Kobylińskiej