Maciej Falski

  • od 2005 roku asystent, a od 2009 adiunkt w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej
  • 2012-2016 sekretarz redakcji rocznika „Colloquia Humanistica”, wydawanego przez Instytut Slawistyki PAN, od 2016 r. zastępca Redaktor Naczelnej
  • członek Rady Naukowej Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej na kadencję 2012-2016 i 2016-2020
  • członek Rady Naukowej Fundacji Slawistycznej na kadencję 2016-2019
  • od 2017 r. kierownik Pracowni Obszaru Postjugosłowiańskiego (PROP) przy Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW

Bibliografia naukowa: Falski bibliografia

Bibliografia przekładów: Falski przekłady